Starožitná šatní skříň

 

Popis starožitnosti

Celomasivní modřínová šatní skříň se spodní zásuvkou

Historické období

Konec 19. století

Materiál

Modřínový masiv

Stávající stav

Celá konstrukce skříně byla v pořádku, pouze pravý bok horní ozdobné římsy byl neodborně odříznut, pravděpodobně kvůli místu. Povrchová úprava popraskala (tzv. zkrakelovatěla), místy chyběla úplně.

Popis restaurování

Celá konstrukce skříně byla rozebrána, spoje očištěny, kování sundáno, povrch mechanicky zbaven staré povrchové úpravy. Bylo nutné nahradit chybějící část odříznuté horní římsy, celý povrch důkladně a pečlivě vybroušený a barevně sjednocený. Poté byla udělána nová povrchová úprava. Celá konstrukce opětovně dána dohromady, osazeno kování, pověšeny dveře.

Starožitná šatní skříň