Rozhodující pro určení postupu restaurování židlí, tedy i ceny je pevnost konstrukce a stav čalounění. Výjimku tvoří samostatné vkládací čalounění. Nejvíce trpí konstrukce čepů spojujících luby se zadním opěradlem.

Vždy se vyplatí rozebrat všechny spoje, které lze rozebrat a židle opětovně sklížit. Tím se předejde pozdějším problémům s uvolněnou konstrukcí, hlavně je-li čalounění napevno na židli, protože rozebrat a sklížit židli lze pouze bez čalounu.

Po rozebrání se očistí konstrukční spoje, odstraní se staré povrchová úprava většinou šelaková politura), opraví případné mechanické vady povrchu, jako oštípaná dýhy, praskliny, rýpance apod.

Je-li korpus napaden dřevokazným hmyzem, musí se proti němu ošetřit. Celá konstrukce se sklíží do původního tvaru. Celý povrch se důkladně několikrát přebrousí, je-li potřeba namoří mořidlem, napustí fermeží a nanese nová šelaková politura.