Starožitné psací stoly

Psací stoly jsou velice praktickým kusem nábytku, jak klasické, tzv.americké, pánské či dámské.

Většinou potřebují kompletní zrestaurování, protože se k restaurátorovi dostanou až v momentě, kdy je nejhůř a nic jiného se už nedá dělat.

Je-li stůl napaden červotočem, je potřeba ho nechat ozářit v ozařovně a preventivně napustit odpovídajícím přípravkem.

Poté se musí kompletně rozebrat konstrukce, opatrně odstranit stará povrchová úprava. Tím se ukáží veškerá poškození, která je nutné postupně opravit.

Poškozená a odlepená dýha se postupně opatrně podlepí a přižehlí, chybějící nahradí odpovídajícím materiálem.

Následně se celý povrch pečlivě několikrát přebrousí a pro zvýraznění barevnosti napustí lněnou fermeží. Po zaschnutí se nanese nová, odpovídající povrchová úprava. Celý korpus se sestaví do původního tvaru a osadí se zrestaurovaným kováním a zámky.