Něco o mně

Tomáš Pokorný – Restaurátor a řezbář

Dřevu se věnuji již od svého mládí, kdy jsem pracoval se svým dědou Adolfem Vávrou, výborným truhlářem a také restaurátorem. Za první republiky, kdy byl český nábytek opravdu pojem pro celý svět, děda pracoval pro renomované firmy. Jsem mu opravdu vděčný za to, co mě naučil a dodnes využívám jeho staré receptury a různé fígly.

Restaurováním se zabývám od dokončení SUPŠ obor řezbářství a tvarování materiálu, kterou jsem absolvoval v roce 1980.

Nejdříve jsem prováděl dílčí práce pro renomované restaurátory. Od roku 1992 pracuji samostatně. Spolupracuji s ostatními odborníky, takže jsem schopen realizovat zakázky komplexně v návaznosti na čalouníky, pozlacovače, pasíře, soustružníky, zajišťuji výplety sedacího nábytku a podobně.

Hlavním heslem mého děda i mým, je a vždy bude, že nejdůležitější je spokojenost zákazníka.

Pár slov o restaurátorech

Dobrý restaurátor je v prvé řadě prvotřídní zručný řemeslník, který musí znát několik řemesel, protože při jeho práci se tato řemesla neustále prolínají.

Musí znát používané materiály a technologické postupy používané po několik staletí. Dnes jsou některé receptury již skoro zapomenuté a pro dnešní život nepoužitelné.

Například – již několik století lesk starožitného nábytku tvoří šelaková politura. Je nenahraditelná a nesmírně pracná. Šelak jsou výtrusy indického brouka červce lakového, které se sbírají a čistí. Rozpuštěním šelaku v lihu vznikne politura, která se polnou (dobře savý smotek textilu) nanáší v jednotlivých vrstvičkách na příslušné dřevěné plochy. Odměnou je nenahraditelný vzhled, ale i trvanlivost.

Dobrý restaurátor musí mít tedy především úctu k autorovi díla, dokáže se vcítit do jeho myšlení a rukopisu. Jen tak na zrestaurovaném kuse není poznat kde jsou doplněné chybějící artefakty.

Těším se na spolupráci s Vámi,

Tomáš Pokorný