Neobarokní postel

 

Popis starožitnosti

Neobarokní postel – ukázka spolupráce na restaurování intarzované, řezbované postele s balustrádou. Země původu Francie.

Historické období

Druhá polovina 19. století, historizující styl

Materiál

Čela postele masiv lípa odýhovaná ořechovou dýhou, výplně překližkové s intarziemi, bukové řezbované sloupky a ozdoby. Bočnice laťovka odýhovaná ořechovou dýhou do figury.

Stávající stav

Původně se jednalo o dvě neobarokní postele samostatně stojící vedle sebe. Postele byly ve špatném stavu. Pravděpodobně stály ve vlhku, což bylo patrné na odýhovaných plochách a hlavně intarziích. Dýha nedržela, místy chyběla zcela. Soustružené kuželky a nohy byly oštípané. Ozdobné lišty nedržely a byly pokroucené. Stav byl velmi špatný, bylo potřeba vše kompletně zrestaurovat.

Popis restaurování

Protože nábytek z té doby byl konstruován na lidi tehdy menšího vzrůstu a byly by postele v původním stavu nepoužitelné, rozhodl se majitel změnit rozměry a to tak, že původní čela postelí se zakrátí a spojí v jedno širší a bočnice se udělají zcela nové.

Cílem bylo, aby vše vypadalo stejně jako původní nábytek, odýhované historicky odpovídající technikou ve stejném stylu. Proto bylo potřeba obě postele rozebrat a to zcela, do nejmenších detailů, včetně lišt, ozdob, kuželek, řezbovaných ozdob a kuželek.

Zadní čelo neobarokní postele

  • Spodní rám byl vyroben nový smrkový, nově odýhován odpovídající dýhou,
  • Horní části čela, která jsou průběžná, byla vyrobena nová, včetně ozdobné římsy a horní balustrády.

Přední čelo neobarokní postele

  • Totéž se týká i předního čela, tedy všechny průběžné části byly vyrobeny nově

Všechny nově vyrobené díly, byly odýhovány, udělány nové konstrukční spoje a nasucho celá postel sestavena. Teprve nyní bylo možné se věnovat opravám všech dílů a ozdob, které se použijí pro novou podobu postele, případně vyrobit nové.

Nyní bylo možné vše (tedy úplně vše, i ty nejmenší části ozdob a také nových ozdobných lišt) zrestaurovat a udělat novou povrchovou úpravu šelakovou politurou leštěnou na vysoký lesk.

Takto připravené díly bylo možné postupně vracet na odpovídající místo a dávat konstrukci postupně dohromady. Tedy zadní a přední čelo, bočnice (pelestě) a nakonec balustráda.

Výsledek, myslím, stojí za to.

Neobarokní postel