Stanovení ceny restaurování

Nejjednodušší je příslušnou věc nafotit a sejít se s restaurátorem. Takto lze alespoň rámcově určit přibližný rozsah prací a zjednoduší se tak rozhodnutí zákazníka zda restaurovat.

Až po podrobné fyzické prohlídce lze stanovit předpokládaný čas a tedy cenové rozmezí, v jakém se bude pohybovat cena za provedené práce. Rozmezí se stanovuje proto, že nikdy není možné přesně odhadnout množství prací, je to tak trochu jako s melounem, taky přesně nevíte jaký bude uvnitř. Skutečný rozsah prací se většinou ukáže až v průběhu restaurování. Proto u náročnějších prací je zákazník neprodleně informován o prodloužení času, nebo o navýšení rozsahu prací, samozřejmě s náležitým odůvodněním.

Veškeré práce jsou dokumentovány a zákazník tuto dokumentaci dostane při převzetí díla spolu s restaurátorskou zprávou.