Restaurování dřevěných plastik a soch

 

Dřevěné plastiky

Plastiky jsou většinou napadené dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi. Je to dáno prostředím ve kterém se nacházely. Vždy doporučuji ozáření na pracovišti Muzea Roztoky, posléze důkladnou ochranu proti opakovanému napadení. Teprve poté je možné přistoupit k samotným restaurátorským pracem. Konkrétní restaurátorské postupy se liší případ od případu po podrobném průzkumu.

Jako ukázku lze uvést restaurování sochy Svatého Huberta na obrázcích.

Vzhledem ke stáří a sesychání dřeva byly lepené spoje mezi jednotlivými přířezy uvolněné a tím vznikly viditelné spáry. Některé přířezy byly uvolněné zcela a spáry byly až 3-4 mm široké a to hlavně na podstavci a na těla jelena.

Špány, které vyplňovaly spáry byly uvolněné nebo rozpraskané. Některé zásahy do konstrukce byly neodborné – kovové hřebíky a překytování. Na pravé ruce s. Huberta chyběl malíček, který byl uražen. Levá zadní noha jelena byla utržená. Dřevo bylo napadeno dřevokazným hmyzem (červotočem) na jednom segmentu podstavce vpravo od signatury, tvořené přířezem z borovice. Dřevo nebylo napadeno houbou ani hnilobou.

Polychromie nebyla na křídový podklad, ale přímo na dřevo (hlinka uzavřená šelakovým nátěrem). Byla zašlá a na mnoha místech setřená na podklad a mechanicky poškozená.

Ukázky restaurování dřevěných plastik a soch

Dřevěné sochy z Indie

Dřevěné sochy z Indie. Teaková polychromovaná socha bohyně Sarasfati, obřadní maska, oltářní mosazné sochy a ebenový vlys.

Restaurování dřevěné sochy Sv. Huberta

Příklad restaurování dřevěné polychromované sochy Sv. Huberta s jelenem z roku 1924. Jednotlivé díly sochy byly rozeschlé, nedržely u sebe, místy byly odštípané. Byly nutné udělat opravy a novou polychromii.