Starožitné pendlovky a hodiny

Každé hodiny potřebují něco jiného. Postup restaurování je závislý na druhu hodin, jejich stavu, stavu povrchové úpravy, výzdoby a podobně.

Jsou-li napadeny červotočem, nechají se ozářit a preventivně se napustí odpovídajícím přípravkem.

Poškození se postupně opraví, chybějící části doplní, povrchově se upraví odpovídající povrchovou úpravou.

Osadí se skla a zrestaurovaný hodinový stroj. Pro tyto účely spolupracuji se zkušeným restaurátorem hodinových strojků.